Πρόσκληση σε Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) του κ. Φιλοποίμενα Μαλκότση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας", με τίτλο “Σχεδίαση εγκατάσταση και πειραματική λειτουργία σταθμού ανίχνευσης προσεισμικών ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών”.

Η παρουσίαση της αναφερόμενης ΜΔΕ θα γίνει την Τετάρτη 19/10/2022 17:00-18:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams στο link: Παρουσίαση ΜΔΕ Μαλκότση.

Τριμελής επιτροπή εξέτασης ΜΔΕ: Καθ. Στ. Ποτηράκης, Καθ. Ηλ. Σταύρακας, Καθ. Αικ.-Στ. Ζαχαριάδου.

Αιγάλεω, 17/10/2022
Ο Επιβλέπων      

Στ. Ποτηράκης, Καθηγητής

el_menu