ΔΠΜΣ ''Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση'' - παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στο φαρμακευτικό τομέα (με έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων)

el_menu