ΔΠΜΣ ''Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση'' - παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Πρόβλεψη πυρκαγιάς με χρήση μηχανικής μάθησης

el_menu