Τροποποίηση ανοικτής πρόσκλησης για παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ε. Φυλλαδιτάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος να παρακολουθήσει την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Εμμανουήλ Φυλλαδιτάκη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ IoT», η οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει με φυσική παρουσία στο χώρο του εργαστηρίου «Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας», ανακοινώνεται ότι λόγω του ότι ο φοιτητής διαγνώστηκε θετικός στον ιό Covid19 η εξέταση θα γίνει πλέον από απόσταση, μέσω της πλατφόρμας ΜS Teams στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6XpfZPrePCURR18lPCNbWbscPWQ3eCE45St15yhXEkc1%40thread.tacv2/1657456445093?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22b3a1ec57-e29d-47bc-889b-90a391dc4330%22%7d

Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης παραμένουν όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη 12/7/2020 και ώρα 12.00.

Αιγάλεω, 10/7/2022

 

                                                                                                          Ο Επιβλέπων         

Α. Μορώνης, Καθηγητής

 

el_menu