Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2021 - 2022

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Τετάρτη 18 Μαΐου 2022*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 31 Μαΐου 2022*.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων πραγματοποιούνται από τους φοιτητές μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" ( https://eudoxus.gr/ ), με χρήση του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Δεν επιτρέπεται να δηλωθεί και να παραληφθεί σύγγραμμα για μάθημα για το οποίο έχει παραληφθεί σύγγραμμα στο παρελθόν.
Ο αριθμός των συνολικών συγγραμμάτων που δικαιούνται οι φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν και παραλάβουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι 55. Ο μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων που μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν ανά εξάμηνο είναι 8.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Όπου "ν" ο ελάχιστος χρόνος σε έτη, ο οποίος απαιτείται για τη λήψη διπλώματος ή πτυχίου.

el_menu