ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-22

Σύμφωνα με το Άρθρο 53 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία.

 

Οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και έχει οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία, μπορούν από τις 29.03.2022 μέχρι τις 01.04.2022  να κάνουν  διορθωτική δήλωση από το ακαδημαϊκό τους email, στέλνοντας το ακόλουθο κείμενο στην Γραμματεία:

Θέμα: Διορθωτική Δήλωση

Επώνυμο:

Όνομα:

Α.Μ.:

Μάθημα που θέλετε να αφαιρεθεί

Μάθημα που θέλετε να καταχωριστεί

  
  
  
  
  
  

 

Σημείωση:

Οι φοιτητές, που επιθυμούν, μόνο να καταχωριστεί μάθημα, το οποίο δεν δήλωσαν συμπληρώνουν μόνο την δεξιά στήλη.

el_menu