Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 01.04.2022 ώρα 5.00 έως 7.00 μμ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής που εκπόνησε ο υποψήφιος
διδάκτορας του τμήματος κος Ανδρόνικος Λουκίδης, με τίτλο: “Προσδιορισμός κρίσιμης κατάστασης σε ψαθυρά υλικά με μεθόδους στατιστικής φυσικής,
αξιοποιώντας δεδομένα ακουστικών εκπομπών”, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Δήμο Τριάντη.

Ε. Κυριάκης - Μπιτζάρος

el_menu