ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα παραταθούν μέχρι και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για τις δηλώσεις των μαθημάτων να λαμβάνετε υπόψη σας όλα τα αποτελέσματα
των βαθμολογιών που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (e- class, moodle, κλπ), έστω και αν αυτά δεν εμφανίζονται ακόμη στο φοιτητολόγιο.

el_menu