ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EAΡINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ EAΡINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές για το τρέχον εξάμηνο είναι η δήλωσή τους από:

 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022  έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022,

 

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων "Εύδοξος" (https://eudoxus.gr/Students). 

Η δήλωση συγγραμμάτων είναι εφικτή εφόσον έχει πραγματοποιηθεί και οριστικοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων για το αντίστοιχο εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα "ν+2" έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Όπου "ν" είναι τα ελάχιστα έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

el_menu