Πρόγραμμα Εξετάσεων 2020-2021 - Αλλαγή αίθουσας

Αντικατάσταση αίθουσας Β226 με την Β221 για το υπόλοιπο της εξεταστικής περιόδου.

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων εδώ.

el_menu