ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Υπενθυμίζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι η συμμετοχή στην εκ του σύνεγγυς (δια ζώσης) διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR.

  1. Στις αίθουσες εξετάσεων θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό και μάσκες μίας χρήσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν έχει. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους. Αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους δεν έχει μάσκα ο εισηγητής ή ο επιτηρητής πρέπει να του δώσει μία από αυτές που υπάρχουν στην αίθουσα.
  1. Η διαδικασία της εξέτασης ολοκληρώνεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της εξέτασης, που αναφέρεται στο πρόγραμμα ώστε να μπορέσει το συνεργείο καθαρισμού να απολυμάνει το χώρο.
  1. Τα παράθυρα και οι πόρτες της αίθουσας παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  1. Αν κάποιος φοιτητής αναφέρει πριν ή κατά την διάρκεια της εξέτασης ότι δεν μπορεί να προσέλθει σε εκ του σύνεγγυς εξετάσεις γιατί ανήκει σε ευπαθή ομάδα σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ πρέπει να καταθέσει σχετικό αίτημα στη γραμματεία με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα εξεταστεί το αίτημά του από τη συνέλευση του τμήματος. Αιτήματα που θα κατατεθούν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης δεν θα ληφθούν υπόψη.

el_menu