ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ενημερώνονται τα μέλη του τμήματος ότι σύμφωνα με την ΥΑ 94102/Ζ1, ΦΕΚ 3483Β/30.07.2021 η συμμετοχή στην εκ του σύνεγγυς (δια ζώσης) διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR,

από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

el_menu