ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε από τον φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠαΔΑ

Στεργιόπουλου Χρήστου

με θέμα:

"Μελέτη χωροθέτησης διασυνδεδεμένου αιολικού πάρκου με χρήση του λογισμικού WindFarm"

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/07/21 και ώρα 6.00μμ.

Η παρουσίαση κατόπιν της λήψης έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού, θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 

Ο Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ήταν ο κ. Αξαόπουλος και συνεπιβλέπων ο κ. Γ. Βόκας.

el_menu