ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) να παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Δείτε το συνημμένο αρχείο για τα στοιχεία της ΜΔΕ και το σύνδεσμο στο MS Teams.

el_menu