Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δείτε τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 εδώ.

Όποιος υποψήφιος δεν διαθέτει τον Α.Π. της αίτησης, που είχε υποβάλλει στο τμήμα, για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία για να τον πληροφορηθεί.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι δικαίωμα εγγραφής στο Τμήμα έχουν όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον
τριάντα (30) μονάδες.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν μετά από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος Η.&Η.Μ.

el_menu