ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακ. Έτους 2020 – 2021


Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020 – 2021 θα γίνουν ΜΟΝΟΝ

ηλεκτρονικά απο τη Παρασκευή 05.03.2021 εώς και την Δευτέρα 15.03.2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε την δήλωση μαθημάτων διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

 1. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα δηλώσουν μόνο μαθήματα του 2ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

 2. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου οι φοιτητές δηλώνουν:

  Τριάντα οκτώ (38) ώρες ανά εβδομάδα στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.

  Πενήντα δύο (52) ώρες ανά εβδομάδα στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.

 3. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά (φοιτητολόγιο, e-class, moodle, κλπ).

 4. Οι φοιτητές του πενταετούς προγράμματος σπουδών που δηλώνουν μαθήματα από το 7ο εξάμηνο και πάνω να συμβουλευτούν το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος πρόγραμμα σπουδών ώστε να αποφύγουν πιθανά λάθη σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους κύκλους σπουδών.

 5. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πρέπει αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο χρονικό διάστημα να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος την Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας.

 6. Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα εξεταστείτε μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει.

  2. στον Εύδοξο θα δηλώσετε συγγράμματα με βάση την δήλωσή σας.

   Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας συνδεθείτε από την ιστοσελίδα του τμήματος στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ κάνοντας χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

el_menu