Αναβολή εξέτασης μαθημάτων την Τετάρτη 17/2/2021

Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας του ΠΑΔΑ αναβάλονται οι αυριανές εξετάσεις (γραπτές ή/και προφορικές) στα παρακάτω μαθήματα

EEE.1.2 [1,2) Φυσική

EEE.3.2 [1,2,3] Ηλεκτροτεχνικά Υλικά

EEE.5.2 [1,2] Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

EEE.7-1.6 Ηλεκτρονικά  Ισχύος II

EEE.7-1.7 Αποθήκευση Ενέργειας

EEE.7-1.8 Συστήματα Γειώσεων

EEE.7-1.9 Τεχνολογία Μετρήσεων

EEE.7-2.7 Φωτοτεχνική Τεχνολογία

ΕΕΕ.7-3.7 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)

EEE.9-2.1 Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

EEE.9-2.7 Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο και Ήχου

ΕΕΕ.9-3.8 Βιοϊατρική Τεχνολογία

Οι εξετάσεις στα μαθήματα αυτά θα πραγματοποοηθούν την Τρίτη 23/2/2021 τις ίδιες ώρες.

el_menu