ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(Καταληκτική Προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021)

 

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά από απόσταση, να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των μαθημάτων στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (πλατφόρμες eClass/Moodle) προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην εξέταση των μαθημάτων αυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν με ευθύνη των διδασκόντων. Η δήλωση αυτή ενέχει και χαρακτήρα δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και θα πρέπει να έχει υποβληθεί από όλους μέχρι και την Παρασκευή 29/1/2021

Η υποβολή της δήλωσης αυτής είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα, ώστε να καταρτιστεί η οριστική λίστα συμμετεχόντων στην εξέταση από απόσταση,  και η μη εμπρόθεσμη αποδοχή ή η μη συμπλήρωσή της συνεπάγεται την μη συμμετοχή του φοιτητή στην εξέταση.

el_menu