Διαδικτυακή υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών

Την Πέμπτη 22/10 2020 θα γίνει διαδικτυακή υποδοχή και ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας οι φοιτητές
έχουν χωριστεί σε ομάδες με αλφαβητική σειρά. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για το MsTeams ακολουθούν.

Τμήμα 1, ΜΠΕ - ΠΑΠ, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (ΜΠΕ - ΠΑΠ)

Τμήμα 2, ΠΑΡ - Σ, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (ΠΑΡ - Σ)

Τμήμα 3, Τ - Ω, Πέμπτη 22/10/20, 11:00 π.μ. - 12:00 μ., Join Microsoft Teams Meeting (Τ -Ω)

Τμήμα 4, Α - Γ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Α- Γ)

Τμήμα 5, Δ - ΚΑΠ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Δ - ΚΑΠ)

Τμήμα 6, ΚΑΡ - ΚΩΣ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (ΚΑΡ - ΚΩΣ)

Τμήμα 7, Λ - ΜΠΑ, Πέμπτη 22/10/20, 13:00 - 14:00, Join Microsoft Teams Meeting (Λ - ΜΠΑ)

el_menu