Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Ανοικτή Πρόσκληση σε παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας “ Προηγμένες Μέθοδοι Εκτίμησης Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και Ασαφούς Λογικής”

el_menu