ΠΜΣ μέσω Έρευνας: Ανάρτηση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων 2020-21 για ενστάσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» για το 2020-21. Ενδεχόμενες ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Δευτέρα 19/10/2020 15.00, με κατάθεση εγγράφου στη Γραμματεία του Τμήματος (μπορεί να αποσταλεί και με e-mail). Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Εκ μέρους της Σ.Ε. του ΠΜΣ,

Η Διευθύντρια,

Μαρία Ραγκούση

el_menu