Πρόσληψη Διδασκόντων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/ 1980, για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, πλήρους ή μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

el_menu