Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Δ.Ε.Π. των Τομέων στη Συνέλευση του Τμήματος θητείας από 01.09.2024 έως και 31.08.2025

el_menu