Πρόσκληση για Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες για Παροχή Επικουρικού Διδακτικού Έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι αναρτήθηκε  Πρόσκληση για Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες για Παροχή Επικουρικού Διδακτικού Έργου για το ΑκαδημαΪκό Έτος 2023-2024 από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο σύνδεσμος της σχετικής ανακοίνωσης είναι :Διευκρινίζεται ότι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης από τον ΕΛΚΕ του Πα.Δ.Α., στην αίτηση τους θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται και όχι κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (η υποψηφιότητα υποβάλλεται για τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος γενικά).


el_menu