Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανι- κών με τίτλο «Εργαστήριο Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. & Ποιότητας – ΕΕΤΑΠΕΠ

el_menu