Εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των Διευθυντών των Τομέων

Εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των Διευθυντών των Τομέων:

α) Ηλεκτρονικής και Υλικών,

β) Ψηφιακών και Ενσωματωμένων Συστημάτων και

γ) Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Επεξεργασίας Σήματος

el_menu