Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος (Ακ. Έτος 2023-2024)

el_menu