Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου "Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων"

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου "Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων (Telecommunications, Signal Processing and Intelligent Systems Research Laboratory - TelSiP)"

el_menu