ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Όσες φοιτήτριες/φοιτητές θα παρακολουθήσουν το μάθημα «ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΕΕΕ.3.1), Γ ΕΞΑΜΗΝΟ» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο ECLASS ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τη λειτουργία του μαθήματος.

el_menu