ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕCLASS ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο e-Class ώστε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τη λειτουργία του μαθήματος.

Σ. Καλογεροπούλου – Ι. Ράμπιας

el_menu