Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων

Όσες φοιτήτριες/φοιτητές θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων (ΕΕΕ.9-2.6)» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο ECLASS.

el_menu