Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση

Όσες φοιτήτριες/φοιτητές θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση (ΕΕΕ.9-2.8)» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, παρακαλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο ECLASS.

el_menu