Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Σεπτέμβριος 2020)

Ενημερώνονται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα ερωτηματολόγια συμμετοχής και για τα τρία τμήματα.

Η αποδοχή των όρων εξέτασης εξ αποστάσεως είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση.

Η προθεσμία αποδοχής των όρων της εξέτασης μέχρι 25/8/2020.

Προχωρείστε στη δήλωση συμμετοχής στη σελίδα του μαθήματος στο e-class https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE306/ κάνοντας χρήση του ιδρυματικού κωδικού χρήστη.

el_menu