Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων (CV-PR) (ΕΕΕ.8-2.5-ΕΕΕ.8-3.8)

Όσοι εκ των φοιτητών/τριών σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη (Πρόγραμμα Σπουδών Πα.Δ.Α, Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ(Θ), ΤΕΙ(Ε)), και δεν έχουν μέχρι τώρα γραφτεί στο eclass του μαθήματος, να κάνουν αίτηση εγγραφής στο eclass του μαθήματος μέχρι την 20.8.2020. Στο αίτημα εγγραφής θα αναφέρουν σαφώς πρόγραμμα σπουδών και μάθημα (Πρόγραμμα Σπουδών Πα.Δ.Α, Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ(Θ=Θεωρία), ΤΕΙ(Ε=Εργαστήριο)).

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εγγραφή στο eclass μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στο συγκεκριμένο μάθημα.

el_menu