Ανακοίνωση Εργαστήριο Κεραίες

ΚΕΡΑΙΕΣ (Ε) ΒΑΘΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΑΜ

ΒΑΘΜΟΣ (Ε)

ΤΕΙ/ΠΑΔΑ

04363

8.5

ΠΑΔΑ

06689

7.2

ΤΕΙ

06841

5.8

ΠΑΔΑ

06850

7.1

ΤΕΙ

06922

7.9

ΤΕΙ

06925

7.4

ΤΕΙ

06931

7.2

ΤΕΙ

06947

7.3

ΤΕΙ

06983

6.8

ΤΕΙ

44876

7

ΠΑΔΑ

45087

3.1

ΠΑΔΑ

45310

6.5

ΠΑΔΑ

46067

3

ΠΑΔΑ

46114

7

ΠΑΔΑ

46836

5

ΠΑΔΑ

47172

6.1

ΠΑΔΑ

47180

8.2

ΠΑΔΑ

47185

6.8

ΠΑΔΑ

47327

7.3

ΠΑΔΑ

47335

5

ΠΑΔΑ

47345

7.8

ΠΑΔΑ

47765

8.9

ΠΑΔΑ

47900

9.5

ΠΑΔΑ

50105322

8.2

ΤΕΙ

el_menu