ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη  01/04/2020 (Ομάδα 1,  Α-Λ) και Πέμπτη 02/4/2020 (Ομάδα 2,  Μ-Ω) και κάθε Τετάρτη-Πέμπτη 9-11, θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διαλέξεις για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.

Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση είναι οι παρακάτω:

Ομάδα 1, (Α-Λ) Πέμπτη 9-12
Ομάδα 2, (Μ-Ω) Τετάρτη 9-12


 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους συνδέσμους (ανάλογα με το τμήμα τους) και από σήμερα να ζητούν να γίνουν δεκτοί στο μάθημα.

el_menu