ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 31/03/2020 (για τις μονές ομάδες) και 1/4/2020 (για τις ζυγές) θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διαλέξεις για το εργαστήριο του μαθήματος Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις. Οι επόμενες θα είναι 7/4 και 8/4 αντίστοιχα.
Παρακαλούνται οι φοιτητές όλων των ομάδων (μονών και ζυγών) να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις σε ένα από τα διαθέσιμα δίωρα, 9-11 και 11-13, Τρίτη ή την Τετάρτη αντίστοιχα. Οι σύνδεσμοι για τα μαθήματα θα αναρτηθούν στο Moodle.
 
Όσοι είναι κατοχυρωμένοι και θέλουν να βελτιώσουν τον βαθμό τους στο εργαστήριο θα πρέπει να εκπονήσουν νέα εργασία, μόνοι τους
Επιπλέον έχουν αναρτηθεί στο Moodle η εργασία που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για το εξάμηνο αυτό, όπως επίσης και το βοηθητικό υλικό για αυτήν.
Επίσης θα υπάρχει μέσα στο Moodle και διάλογος (chat) για επίλυση επιπρόσθετων αποριών.

el_menu