Εγγραφές στο Εργαστήριο "Οπτικές Επικοινωνίες"

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εγγραφούν στο εργαστήριο "Οπτικές Επικοινωνίες" μέσω του συστήματος e-class και συγκεκριμένα στο μάθημα Οπτικές Επικοινωνίες (Εργαστήριο) (ΕΕΕ.8-2.1).
Εκεί θα βρουν πληροφορίες και οδηγίες για την εγγραφή.

Ο διδάσκων

el_menu