ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ε): ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο να προσέλθουν Παρασκευή 6/3 στις 15:00 ή στις 17:00 για εισαγωγικό μάθημα, παραλαβή φυλλαδίων και εγγραφές.

Από το εργαστήριο.

el_menu