Μικροκυματικές Διατάξεις (πρώην Μικροκύματα ΙΙ) Εργαστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προσέλθουν Τρίτη 3/3, 12-16:00 στο εργαστήριο ΖΒ209 για ενημέρωση του ωραρίου και εγγραφές.

Από το εργαστήριο

el_menu