Ανακοίνωση - Δίκτυα Υπολογιστών

Ο δικτυακός χώρος του μαθήματος των Δικτύων υπολογιστών, είναι ανοικτός για εγγραφές, στο eclass. Όσον αφορά την κατανομή των φοιτητών, έχουν δημιουργηθεί τα αντίστοιχα δύο τμήματα και στο δικτυακό χώρο του μαθήματος. Οι φοιτητές, πρέπει να γραφτούν στον δικτυακό χώρο του μαθήματος, ώστε να καταχωρηθούν στη λίστα του αντίστοιχου μαθήματος, και να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι:

  1. Οι ενημερώσεις σχετικά με το μάθημα, θα γίνονται μέσω του δικτυακού χώρου του μαθήματος, και μέσω του email με το οποίο έχει γραφτεί ο/η καθένας/καθεμία φοιτητής/τρια, θα στέλνεται και η αντίστοιχη ενημέρωση.
  2. Η εξέταση θα γίνει στον/την καθένα/καθεμία, μόνο από τον καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κάθε τμήμα. Οι εξετάσεις θα είναι χωριστές/διαφορετικές για κάθε τμήμα, και δεν πρόκειται να σταλεί βαθμός για φοιτητή/τρια εκτός το τμήματός του/της.

el_menu