Εγγραφή σε εργαστηριακά δίωρα του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων»

Καλούνται οι φοιτητές που οφείλουν να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος να εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών» μέχρι την Δευτέρα 02/03/2020.

Η κατανομή των φοιτητών στα εργαστηριακά δίωρα θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η έναρξη των εργαστηρίων θα ορισθεί με επόμενη ανακοίνωση.

Οι διδάσκοντες

el_menu