ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

No 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Όσες φοιτήτριες/φοιτητές δικαιούνται να παρακολουθήσουν το παραπάνω εργαστήριο, υποχρεούνται να εγγραφούν μέσω της πλατφόρμας eClass σε ημέρα και δίωρο που θα επιλέξουν. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από σήμερα έως την Πέμπτη 27/02/2020.
Το εργαστηριακό μάθημα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 στην αίθουσα Β118 « ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ»

Εκ μέρους του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος

el_menu