ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

Όσες φοιτήτριες/φοιτητές δικαιούνται να παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό μάθημα των ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μέσω του eclass.

Οι εγγραφές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 19/02/2020 έως και την Τρίτη 25/02/2020.

Το εργαστηριακό μάθημα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών, Αιθ. B124, Τηλ. 2105381232 την παρακάτω ημέρα και ώρες:

 

      Τετάρτη  11:00 – 13:00
 13:00 – 15:00
 15:00 – 17:00
 17:00 – 19:00
 19:00 – 21:00

 

Μετά το τέλος των εγγραφών οι ομάδες με τη τελική τους μορφή θα ανακοινωθούν στο eclass και στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου.

Εκ του εργαστηρίου

el_menu