ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 21/02/2020 και ώρα 11:00–13:00, στην αίθουσα Β124, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο των
Ηλεκτρικών Μηχανών Ι. Δικαίωμα στην επαναληπτική εξέταση, έχουν μόνο όσοι/ες φοιτητές/τριες, ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (Τ.Ε.Ι.).

Εκ του εργαστηρίου

el_menu