Εργαστήριο ΨΕΣ – φοιτητές Τ.Ε. πρώην Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. ΤΕΙ Πειραιά χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης

Καλούνται οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά που ακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Τ.Ε. και οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ψ.Ε.Σ. χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης (μόνο τελική εξέταση), να προσέλθουν σε τελική εξέταση την Παρασκευή 21/2/2020 στις 9.30 π.μ. στην αίθουσα ΖΒ-208.

Η εξέταση είναι γραπτό τεστ 1 ώρας στην ύλη τριών ασκήσεων στο TI board (Εισαγωγή στον TMS320C5505, Ψηφιακά Φίλτρα Ηχούς και Αντήχησης, Αλλοίωση φωνής με ring modulation). Το υλικό για μελέτη είναι αναρτημένο στο eclass, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ του μαθήματος.

Διευκρινίζεται ότι δεν ακολουθήσει άλλη πρόσκληση σε τελική εξέταση για την κατηγορία αυτή των φοιτητών σε επόμενη περίοδο.

Η διδάσκουσα

Μαρία Ραγκούση

el_menu