ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 11:00–13:00 θα δοθεί η επαναληπτική εξέταση στο εργαστήριο της Ηλεκτρικής Κίνησης.
Δικαίωμα στην εξέταση έχουν μόνο όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (ΤΕΙ).

Εκ του εργαστηρίου

el_menu