ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (Γραμμές μεταφοράς)

Επαναληπτική εξέταση:
Την Παρασκευή 21/2 , 16:00-18:00 θα γίνει γραπτή επαναληπτική εξέταση
στο χώρο του εργαστηρίου, ΖΒ209. Οι φοιτητές που έχουν απορίες μπορούν
να βρουν τον διδάσκοντα στο εργαστήριο την Τετάρτη 19/2, 12:00-19:00.
Από το εργαστήριο.

el_menu