Εργαστήριο Φυσικής: Παραλαβή τελευταίων εργασιών

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν τα τμήματα Δευτέρα 9:00-11:00, 11:00-13:00 & 15:00-17:00, Τρίτη 9:00-11:00 &11:00-13:00 και  Πέμπτη 9:00-11:00 & 13:00-15:00 σε Α ή Β ομάδα, μπορούν να προσέλθουν στο εργαστήριο Παρασκευή 14/2 10:00-11:30 για παραλαβή εργασιών και απορίες.

Για όλα τα υπόλοιπα δίωρα να προσέλθουν Παρασκευή 14/2 16.30-17.30.

Από το εργαστήριο.

el_menu