ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ (Ε): ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ

 Όσοι φοιτητές θέλουν να πάρουν τις διορθωμένες εργασίες τους και να δουν το γραπτό της προόδου μπορούν να έλθουν από το εργαστήριο Πέμπτη και Παρασκευή 6 και 7/2/2020 12-14:00.

Από το εργαστήριο

el_menu